Mòduls 1r Curs 2n Curs
Bàsics   
Ciències aplicades I  6h/setmana  
Comunicació i societat I   6h/setmana  
Ciències aplicades II     6h/setmana
Comunicació i societat II     6h/setmana
Professionals   
Tècniques bàsiques de "merchandising"  6h/setmana  
Operacions auxiliars d'enmagatzematge  4h/setmana  
Tractament informàtic de dades  8h/setmana  
Preparació de comanes i venda de productes    7h/setmana
Atenció al client    3h/setmana
Aplicacions bàsiques d'informàtica     8h/setmana
Tutoria  1h/setmana  1h/setmana
Formació a centres de treball    200 hores

Mòduls de la FP Bàsica en serveis comercials