Formació en modalitat dual a partir del curs 2016/17

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE PUBLICITAT I MÀRQUETING

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SETMANAL DELS MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Durada en hores

1r curs (h/setmana)

2n curs – 2 trimestres (h/setmana)

2n curs - 1 trimestre (hores)

Polítiques de màrqueting

180

6

 

 

Màrqueting digital (mòdul en anglès)

260

8

 

 

Investigació comercial

130

4

 

 

Gestió econòmica i financera de l’empresa

170

5

 

 

Anglès

130

4

 

 

Formació i orientació laboral

90

3

 

 

Disseny i elaboració de material de comunicació

160

 

8

 

Mitjans i suports de comunicació (mòdul en anglès)

140

 

6

 

RRPP i organització d’esdeveniments de màrqueting

80

 

4

 

Treball de camp en la investigació comercial

80

 

4

 

Llançament de productes i serveis

80

 

4

 

Atenció al client consumidor i usuari

80

 

4

 

Projecte de màrqueting i publicitat

 

 

 

40

Formació en centres de treball

 

 

 

400