Desenvolupament d'idees

Una metodologia pràctica,  dinàmica i enfocada a la realitat més pròxima del dia a dia dels joves d'avui. Des de la formació professional bàsica i fins al grau superior oferim un itinerari complet i eficaç per a formar els alumnes i preparar-los per les exigències del mercat de treball actual. 


Pàgina web creada i dissenyada per na M. del Mar Sastre Buñola amb Jimdo, 2016